Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

D(ngh)ịch thơ Szymborska | Ba Chữ Lạ Lùng (The Three Oddest Words)


Chữ mai-sau mới lìa môi
Thanh âm đã chớm khuất vào ngày-xưa

Chữ im-lặng mới vẳng ra
Lặng im mới đó vỡ oà còn đâu

Chữ hư-vô, lúc đặt câu
Tôi bày cả cõi-u-sầu-mênh-mang


©Như Huy 2012

 Nguồn: http://poemsetc.blogspot.com/2010/10/three-oddest-words.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét