Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011

Ca khúc "Chạy Mau"-Giao Chỉ rock bandCHẠY MAU
by Giao Chỉ rock band


Mày! mất đâu rồi ?
Mày! bỏ lại tao.
Mày! có con đường
Rồi ! Chạy thôi !

Anh em đâu, sao mà không thấy được nhau ?
Tao với mày, thì luôn ôm chặt mọi thứ !
Nó ở trước rất buồn và mong tụi mày .
Đây mình ta, đâu đến đâu!

Mày tới đây rồi !
Mà còn ngồi sao?
Lời hứa mọi người.
Rồi ! Chạy thôi !

Anh em đâu, sao mà không thấy được nhau ?
Tao với mày, thì luôn ôm chặt mọi thứ !
Nó ở trước rất buồn và mong tụi mày .
Đây mình ta, đau đớn đau!

(chạy chạy chạy mau,chạy chạy,chạy chạy chạy mau) x2
Chạy chạy mau , chạy chạy chạy mau x2
(chạy mau... chạy mau ...chạy mau)
Chạy chạy mau , chạy chạy chạy mau x2
(chạy mau ... chạy mau ... chạy mau)
Chạy chạy mau , chạy chạy chạy mau x2
(chạy mau... chạy mau ... chạy mau ... chạy mau)
Chạy chạy mau , chạy chạy chạy mau x2
(chạy mau ... chạy mau ... chạy mau... chạy mau)

Mau Mau
Mau Mau
Mau Mau
Mau Mau

Mày tới rồi , mà vẫn không chạy được mau.
Tao với mày đã luôn ôm chặt mọi thứ.
Họ ở đó trông chờ và cần mày.
Ngồi làm gì? Mau chạy mau !

(chạy.....chạy.......................chạy.....)
Chạy chạy mau , chạy chạy chạy mau x2
(chạy mau... chạy mau ...chạy mau)
Chạy chạy mau , chạy chạy chạy mau x2
(chạy mau ... chạy mau ... chạy mau)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét